Wrap A Car – ศูนย์ติดฟิล์มครบวงจร ฟิล์มเปลียนสีรถยนต์ ฟิล์มกันรอยปกป้องกระจกหน้ารถยนต์ ฟิล์ม ตกแต่ง ลวดลาย รถยนต์

About Wrap A Car


WRAP A CAR เริ่มก็ตั้งขึ้นตั้งแต่ 29/05/2552 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแรกของร้านแรปรถ หรือ ร้านติดฟิล์มเปลี่ยนสีรถในประเทศไทย โดนในตอนแรกเริ่มจากกระแสรถสีดำด้านเป็นที่นิยมมากในรถ supercar เช่น Ferrari และ Lamborghini เนื่องจากเป็นสีที่ต้องสั่งผลิตพิเศษ จึงทำให้รถ Supercar สีดำด้านมีราคาสูงกว่าสีปรกติมาก ทางร้านแต่งรถในต่างประเทศจึงได้นำฟิล์ม หรือ สติกเกอร์ที่มีคุณสมบัติในการหุ้ม หรือแรปเปลี่ยนสีรถมาทดแทน และได้ผลตอบรับดีมากเนื่องจากสามารถกลับมาเป็นสีรถปรกติได้ตามต้องการเมื่อลอกฟิล์มออก เพราะตัวฟิล์มหรือสติกเกอร์ ไม่ทำลายสีรถเดิม Read More

Gallery

เราได้รวบรวมภาพจากผลงานคุณภาพของเรามาให้คุณได้ลองพิจารณาและมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเรา